Protecting Our Planet - Primark Cares

Plníme mezinárodní normy

Chceme-li vylepšit náš výkon, musíme angažovat naše dodavatelské řetězce. Továrny, které vyrábí naše produkty, nevlastníme ani neprovozujeme – a proto je pro náš pokrok stát se udržitelnějším podnikem klíčové vybudovat si s nimi blízké vztahy založené na důvěře.

Podpora továren, aby pracovaly lépe

Náš tým jde za hranice auditů kontrolujících dodržování předpisů Věříme, že čím více vedení továrny ví o standardech, které očekáváme, a proč jsou důležité, tím pravděpodobnější je, že je bude plnit. Také jsme zjistili, že v některých továrnách nejsou určité pracovní postupy a systémy plně využívány, např. konkrétní personalistické postupy. Proto náš tým pro Ethical Trade & Environmental Sustainability ruku v ruce spolupracuje s dodavateli, jejich továrnami a místními partnery na tvorbě školení a programů, které továrnám pomáhají řešit místní problémy a požadavky. V jádru naší spolupráce s vedením továren spočívá jasný a otevřený dialog ohledně norem, které očekáváme. Náš tým pro Ethical Trade & Environmental Sustainability tráví čas s vedením továrny, aby se ujistil, že rozumí různým ustanovením v našem Kodexu chování a co se od nich očekává. Například může být zapotřebí vysvětlit, proč je nutné vyplňovat osobní spisy zaměstnance nebo provozovat požární poplachová zařízení v každé části budovy. Častokrát takové činnosti probíhají přímo na pracovišti v rámci osobních setkání. Někdy však chceme oslovit několik továren najednou. Proto pořádáme externí pracovní semináře, kde poskytujeme školení a podporu ohledně důležitých témat. Tyto pracovní semináře poskytují továrnám a dodavatelům příležitost vzájemně se od sebe učit mimo každodenní provoz továrny. Formát pracovních seminářů se odvíjí od toho, co bude pro zapojené strany nejlépe fungovat. Například v Turecku obvykle pořádáme celodenní pracovní semináře pokrývající mnoho různých témat. Například se zaměřujeme na jednotlivá ustanovení našeho Kodexu chování, přehled nové legislativy, třeba zákon Spojeného království o moderním otroctví, nebo si připomínáme protipožární bezpečnost či jak se připravit na zemětřesení. Pracovní semináře obvykle vede člen našeho týmu pro Ethical Trade and Environmental Sustainability, nicméně spolupracujeme také s ostatními odbornými organizacemi. Například v jihovýchodní Asii jsme se přidali do programu Better Work, který přináší spolupráci mezi Mezinárodní organizací práce (ILO) a Mezinárodní finanční korporaci (IFC) Organizace spojených národů, přičemž druhá jmenovaná je členem Skupiny Světové banky. Program Better Work je navržen, aby spojoval různé skupiny oděvního průmyslu, zlepšil pracovní podmínky v továrnách a podporoval dodržování pracovních práv pracovníků. Hodnotí, jak každá továrna dodržuje mezinárodní pracovní normy, a každé továrně nabízí praktickou pomoc při řešení veškerých problémů, které byly zjištěny. Členství v programu Better Work přináší každé továrně podporu a vedení od jednoho ústředního orgánu. Jedná se o efektivní přístup, jelikož brání tomu, aby se továrny účastnily několika iniciativ nabízených každou ze značek nebo maloobchodníků, pro které továrna vyrábí. Tyto rozmanité přístupy na podporu pracovišť v rámci našeho dodavatelského řetězce jsou podle nás efektivním způsobem, jak vybudovat silná partnerství a dosahovat zlepšení.