Shrnutí reakce Primark na Rana Plaza

Primark bere na vědomí opatření přijatá bangladéšskými soudy proti řadě osob v souvislosti se zřícením budovy Rana Plaza v roce 2013 a nedávné reportáže v médiích, které se této události věnovaly. Katastrofa v Rana Plaza společnost Primark šokovala a zarmoutila, proto Primark podnikl v reakci na katastrofu mnoho kroků.

Dosavadní kroky Primark

  • Primark byl první značkou (alespoň podle našich informací), která jasně a jednoznačně uvedla, že v budově Rana Plaza měla nezávislou dodavatelskou továrnu třetí strany
  • Primark poskytl potravinovou pomoc a krátkodobou finanční pomoc všem obětem nebo jejich rodinám bez ohledu na to, zda pracovaly pro dodavatele Primark, nebo pro dodavatele konkurenčních značek v té samé budově
  • Primark sestavil jedinou komplexní databází pracovníků, kteří v budově Rana Plaza v době zřícení byli
  • Primark byl první značka ve Spojeném království (alespoň podle našich informací), která podpořila Accord on fire and building safety (dohodu u požární bezpečnosti a bezpečnosti staveb)
  • Primark zavedl řádný dlouhodobý kompenzační systém pro oběti a/nebo jejich rodiny založený na lékařských posudcích a mezinárodně uznávaných normách, který zohledňuje zranění, ztrátu příjmů a zranitelnost
  • Primark rovněž přispěl do kompenzačního systému MOP, včetně příspěvku ve výši 1 milion dolarů určeném pro pracovníky, kteří vyráběli oblečení pro konkurenční značky.

Primark uskutečnil přes 95 % dlouhodobých plateb 672 pracovníkům (nebo na nich závislým osobám) dodavatele Primark New Wave Bottoms, který sídlil v druhém patře osmipodlažní budovy Rana Plaza v Bangladéši. Platby byly určeny pracovníkům, kteří v důsledku zřícení budovy 24. dubna 2013 zemřeli nebo byli zraněni. Zbývají pouze konečné platby nedávno určeným příjemcům a mimořádně zranitelným osobám.
Celkem bylo vyplaceno 14 milionů dolarů, z nichž 11 milionů dolarů představovalo dlouhodobé platby, které byly provedeny v plné výši hotově, přímo společností Primark. Oběti obdržely platby prostřednictvím BRAC Bank a bKash.

Ve spolupráci s místními partnery, kteří Primarku radili ohledně kompenzačních plateb, bude Primark i nadále monitorovat životní podmínky obětí s dlouhodobými zraněními nebo ztrátou výdělku.