Společnost Primark se připojila k iniciativě WRAP Textil 2030

Společnost Primark je potěšena, že se stala zakládajícím signatářem Textiles 2030, britského akčního plánu pro udržitelný textil, který vyhlásila organizace WRAP.

Cílem této významné iniciativy je v příštím desetiletí urychlit přechod módního a textilního průmyslu k oběhovému hospodaření a výrazně snížit dopad britských oděvů a bytových textilií na životní prostředí prostřednictvím praktických zásahů v celém textilním řetězci.

Společnost Primark byla předtím členem Akčního plánu pro udržitelné oblékání iniciativy WRAP a je potěšena, že spolu s touto iniciativou, dalšími oděvními značkami a partnery sehrála důležitou roli při vytváření cílů plánu Textiles 2030, které jsou ambiciózním pokračováním této původní iniciativy.

Podpisem plánu Textiles 2030 se společnost Primark zavazuje nejen k přijetí významných opatření v souvislosti s vlastním provozem, včetně povzbuzování svých zákazníků k používání a likvidaci oděvů a textilních výrobků novými, udržitelnějšími způsoby, ale také ke spolupráci s ostatními signatáři v rámci mezioborových diskusí s cílem urychlit pokrok směrem k oběhovému hospodaření v oblasti textilu a zvrátit stále větší uhlíkový dopad textilních výrobků.

Spolu s ostatními signatáři si společnost Primark stanoví cíle pro snižování celoživotních emisí, bude měřit dopad svého produktového portfolia, jednat podle priorit a každoročně podávat společnosti WRAP zprávy o pokroku. Každý signatář plánu se musí snažit o následující:

  • Snížit celkovou emisní stopu skleníkových plynů u nových výrobků o 50 %, což postačí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu a k dosažení nulových emisí nejpozději do roku 2050.
  • Snížit celkovou vodní stopu nově prodávaných výrobků o 30 %.

Katharine Stewartová, ředitelka skupiny pro společenskou odpovědnost mateřské společnosti Primark Associated British Foods, k této iniciativě uvedla:

Jsme nadšeni, že jsme byli mezi prvními signatáři plánu WRAP Textil 2030, iniciativy, která úzce souvisí s našimi vlastními cíli v oblasti udržitelnosti a s přechodem k oběhovému hospodaření v módním průmyslu.

Společnost Primark byla členem původního akčního plánu společnosti WRAP pro udržitelné odívání, který doposud vedl k více než 10% snížení emisí ve třech hlavních cílových oblastech – uhlíku, vody a odpadu ukládaného na skládky. Jsme také členem iniciativy nadace Ellen MacArthur Foundation Make Fashion Circular, která spolupracuje s odborníky z oboru a maloobchodníky na hledání nových způsobů, jak zlepšit udržitelnost oděvního průmyslu.

Usilovně se snažíme minimalizovat náš dopad na planetu, a to od způsobu, jakým získáváme suroviny, až po organizaci našich obchodů. Kromě naší vlastní práce v této oblasti pevně věříme, že spoluprací s ostatními v rámci odvětví můžeme dosáhnout skutečného pokroku při vytváření oběhového textilního hospodaření.“

Poznámky pro editory

Práce týmu ekologické udržitelnosti společnosti Primark zahrnuje mnoho věcí: způsob získávání surovin, jako je bavlna, dopad výrobních procesů v továrnách na životní prostředí, efektivitu prodejen Primark a náš závazek recyklovat, kdekoli je to možné. Zde je pár příkladů naší práce v této oblasti:

  • Od roku 2013 školíme zemědělce, aby pěstovali bavlnu šetrnějšími postupy, používali méně vody, chemických pesticidů a hnojiv. V roce 2019 jsme značně rozšířili program Primark Sustainable Cotton a zavázali jsme se do roku 2022 vyškolit 160 000 zemědělců. Jedná se o největší nezávislý program svého druhu spravovaný maloobchodním prodejcem módy.
  • Loni se společnost Primark připojila k UNFCCC a podporuje ambici Charty o nulových čistých emisích a zavázala se do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 30 %. Připojením k Chartě jsme se zavázali řešit emise z celého našeho hodnotového řetězce, tedy i mimo naše vlastní provozy, které tvoří naprostou většinu naší uhlíkové stopy.
  • V červenci 2020 jsme spustili náš systém recyklace v obchodech, kdy jsou ve všech obchodech po celé Velké Británii k dispozici sběrné boxy, do kterých mohou zákazníci darovat nepotřebné oblečení, textil, boty a tašky z jakéhokoli obchodu. Všechny dary budou znovu použity, recyklovány nebo znovu použity a nic nebude uloženo na skládku. Výtěžek z tohoto programu je určen organizaci UNICEF, globálnímu charitativnímu partnerovi společnosti Primark, na podporu jejích vzdělávacích programů pro zranitelné děti po celém světě.
  • V Evropě od roku 2010 spolupracujeme s charitativní organizací Newlife, které darujeme neprodané výrobky a vzorky z našich prodejen, abychom získali finanční prostředky pro potřebné. V USA spolupracujeme s neziskovou organizací Delivering Good. Naše obchody v USA darují neprodané oblečení organizaci, která je následně přerozděluje potřebným po celém světě.