Společnost Primark dnes uvedla své první produkty z udržitelné bavlny z programu na udržitelné pěstování bavlny

Společnost Primark oznámila zahájení výroby svých prvních produktů (dámských pyžam) z udržitelné bavlny zakoupené přímo od zemědělkyň, které se účastní programu společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny. Řada šestnácti různých dámských pyžam se bude prodávat ve všech prodejnách Primark, protože udržitelná bavlna se stává pevnou součástí sortimentu společnosti. Vzhledem k tomu, že každé třetí dámské pyžamo zakoupené ve Spojeném království je značky Primark, jedná se o významný krok směrem k dlouhodobému cíli Primarku zavést udržitelnou bavlnu v celém dodavatelském řetězci.

Primark spolupracuje od roku 2013 se zemědělskými odborníky z CottonConnect a asociací Self-Employed Women’s Association (SEWA) na školení zemědělkyň na téma metod udržitelného zemědělství v Indii, protože Indie je jednou z klíčových dodavatelských zemí společnosti Primark. Primark program zahájil s cílem začlenění udržitelné bavlny do svých produktů. Nejdříve si Primark otestoval použití udržitelné bavlny v dodavatelském řetězci v Indii, což zafungovalo úspěšně, a proto může Primark nyní použít udržitelnou bavlnu v jedné z nejprodávanějších dámských produktových řad.

Pyžama se budou prodávat za 6 liber za soupravu, tedy za stejnou cenu jako běžná bavlněná pyžama. Značka Primark se drží svého slibu prodávat ‚Amazing fashion at amazing prices‘. Všechna pyžama jsou jasně označena, aby zákazníci snadno poznali, které oblečení je vyrobeno z udržitelné bavlny.

Program společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny dosud absolvovalo nebo se ho právě účastní více než 6 000 zemědělců. Program školí zemědělkyně v oblasti metod udržitelného zemědělství, aby minimalizovaly svůj dopad na životní prostředí a vyššími příjmy si zlepšily živobytí. Zemědělci jsou vyškoleni v zemědělských technikách vhodných pro jejich půdu, od výběru osiva, výsevu, půdy, vody, pesticidů a ochrany proti škůdcům až po sběr, jakost vláken, třídění a skladování sklizené bavlny.

Výsledky první skupiny zemědělců (1 251 zemědělců z let 2013–2016) ukazují, že investice do zemědělkyň v Indii mohou být pro tyto ženy, jejich rodiny i místní komunity významným přínosem. Zúčastnění zemědělci zaznamenali snížení spotřeby vody a chemických látek, což vedlo k lepším výnosům z bavlny a průměrnému nárůst zisku o více než 200 %.

Katharine Stewartová, ředitelka pro etický obchod a environmentální udržitelnost společnosti Primark, uvedla:“Naším dlouhodobým cílem je zajistit, aby veškerá bavlna používaná v našem dodavatelském řetězci byla získána udržitelným způsobem. Neexistuje jedna definice udržitelné bavlny. Pro nás znamená udržitelná bavlna snížení dopadu produkce bavlny na životní prostředí, zlepšení živobytí zemědělců, a to způsobem, který zajišťuje, že i nadále dodáváme našim zákazníkům skvělou kvalitu.”

“V zemích včetně Indie bylo vyvinuto soustředěné úsilí na podporu živobytí osob pracujících s půdou. Stejně jako pro ostatní maloobchodní značky i pro nás vyrábí bavlnu pěstitelé na indickém venkově, na kterých závisí výroba našeho nejdůležitějšího vlákna v dodavatelských továrnách. Když se pěstuje velké množství bavlny na malých farmách, může být těžké ji v dodavatelském řetězci vysledovat. Chtěli jsme se toho o udržitelné produkci bavlny dozvědět víc a záměrně jsme se zaměřili na region, který využívají naši dodavatelé. Prostřednictvím našeho partnerství s CottonConnect a SEWA jsme byli schopni výrazně změnit životy zemědělkyň, jejich rodin a místních komunit. Moc nás těší, že víme, že tato bavlna pochází z udržitelných zdrojů, protože jsme ji byli schopni v našem dodavatelském řetězci vysledovat. Je to první, ale významný krok k dosažení našeho dlouhodobého cíle.”

Steve Lawton, obchodní ředitel společnosti Primark, řekl: “Pro celý Primark je to úžasná chvíle. Naše pyžamo je jedním z nejprodávanějších produktů. Ve Spojeném království je každé třetí dámské pyžamo značky Primark. Vybrali jsme si jednu z klíčových produktových řad, protože uvedení udržitelné bavlny do našeho sortimentu bereme vážně.”

“Jsme přesvědčeni, že zákazníci by za udržitelnou bavlnu neměli platit nic navíc. Od tohoto týdne najdou zákazníci v prodejnách vybrané modely za skvělé ceny, na které jsou zvyklí a které mají tak rádi. Další modely se objeví v příštích měsících.”

O programu společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny

Indie je klíčovou zemí pro získávání bavlny používané v oblečení Primark. Bavlna se pěstuje na malých farmách, kde hrají ženy významnou úlohu – údaje Mezinárodního obchodního centra ukazují, že sázení provádí ze 70 % ženy a ruční sběr z 90 % ženy.¹ V Indii, stejně jako v jiných zemích, mohou být znalosti nejnovějších zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí omezené. Zejména ženy představují nedostatečně uznávanou a podporovanou demografickou skupinu, která má často malý nebo žádný přístup k odbornému vzdělání.

Zemědělci, kteří se programu zúčastnili, zaznamenali významné výsledky. Do třetího roku programu zaznamenali:

  • Průměrné zvýšení zisku o 247 %
  • Snížení vstupních nákladů o 19,2 % (např. snížením používání chemických pesticidů a hnojiv, nákupem osiva společně s ostatními zemědělci a snížením dodatečných nákladů na práci)
  • 40% snížení používání chemických hnojiv a 44% snížení používání chemických pesticidů, což svědčí o zavádění environmentálně udržitelných zemědělských metod
  • Snížení spotřeby vody o 10 %, což svědčí o udržitelném hospodaření s vodou

V roce 2016 bylo oznámeno, že v následujících šesti letech bude v metodách udržitelného zemědělství proškoleno dalších 10 000 žen. V rámci programu školení celkem absolvovalo nebo se ho momentálně účastní více než 6 000 zemědělců.

KONEC


¹ Women in Cotton: Výsledky globálního průzkumu - technická dokumentace z roku 2011 je k dispozici na:
Intracen Women in Cotton PDF


Poznámky pro redaktory

O společnosti Primark

Primark byl založen v roce 1969 v Dublinu a v současné době má přes 340 prodejen ve Velké Británii, Irsku, Evropě a USA.

Podobně jako oblečení jiných konfekčních módních značek se i naše oblečení vyrábí v zemích jako Bangladéš, Indie, Pákistán a Čína. Primark má soubor přísných zásad, které mají zajistit, aby továrny dodržovaly práva pracovníků. Tým společnosti Primark pro etický obchod a environmentální udržitelnost tvoří přes 90 odborníků, kteří působí po celém dodavatelském řetězci a kontrolují dodržování standardů společnosti Primark. Vhodné pracovní podmínky kontrolujeme při auditech, kterých ročně provedeme téměř 3 000. Kromě toho jsme od roku 2006 členem iniciativy Ethical Trading Initiative, kde jsme v roce 2011 dosáhli nejvyšší úrovně, tzv. „leadership“ a dostali se mezi 5 % nejlepších značek.

Primark rovněž spolupracuje s místními partnery na realizaci programů a iniciativ určených na podporu lidí, kteří produkty Primark vyrábí. Primark například spolupracuje s Business for Social Responsibility na programu HERHealth, který poskytuje zdravotní péči a zdravotní vzdělání ženám na rozvojových trzích. Program spolupracuje se skupinou žen, ze kterých se stanou zdravotní školitelky pro jejich vrstevnice („peer“ školitelky). Tyto ženy absolvují během pracovní doby školení a odbornou přípravu, a tak mohou pozitivně vzdělávat ostatní. DFID chce účinek projektu rozšířit, a proto v současné době spolupracuje s oběma organizacemi v továrnách v Bangladéši na školení zdravotních sester. Prostřednictvím HERHealth už bylo vyškoleno 1 000 školitelek v Bangladéši, Číně, Indii a Myanmaru, které oslovily přes 24 000 pracovnic.

O CottonConnect

Organizace CottonConnect vznikla v roce 2009 a jejím cílem je zajistit tržně orientovaný přístup, který dává maloobchodníkům, značkám i zemědělcům šanci rozmnožit hospodářské příležitosti a zároveň snížit chudobu a chránit životní prostředí. Více informací najdete na www.cottonconnect.org

O Self-Employed Women’s Association (SEWA)

SEWA je odborová organizace založená v roce 1972, která sdružuje samostatně výdělečně činné ženy, které se živí vlastní prací nebo mají malý podnik. Více informací najdete na www.sewa.org.