Primark spolupracuje s asociací BGMEA na dosažení cílů udržitelnosti

Prezident a viceprezident Bangladéšské asociace výrobců a vývozců oděvů (BGMEA) se setkali s předními představiteli společnosti Primark a její mateřské společnosti Associated British Foods (ABF), aby prodiskutovali novou rozsáhlou strategii udržitelnosti společnosti Primark.

Primark spolupracuje s asociací BGMEA na dosažení cílů udržitelnosti

Prezident BGMEA Faruque Hassan a viceprezident Miran Ali se v Londýně setkali s generálním ředitelem společnosti ABF Georgem Westonem, ředitelem právního oddělení a tajemníkem společnosti ABF Paulem Listerem, generálním ředitelem společnosti Primark Paulem Marchantem, ředitelkou Primark Cares Lynne Walker a ředitelem pro zásobování, nákup a kvalitu Juanem Chaparrem, aby prodiskutovali novou strategii udržitelnosti Primark Cares a podporu BGMEA v této oblasti.

BGMEA vyjádřila svou podporu cílům, které si společnost Primark stanovila. Mezi tyto cíle patří změna způsobu výroby oděvů, snížení emisí uhlíku na polovinu v rámci širšího dodavatelského řetězce a zlepšení života pracovníků v dodavatelském řetězci.

Bangladéš představuje druhý největší dodavatelský trh společnosti Primark a zároveň domov mnoha strategických dodavatelů a jejich továren. Podpora BGMEA, jedné z největších obchodních asociací pro oděvní průmysl v zemi, může hrát významnou roli při zapojování svých členů do zajištění cílů udržitelnosti společnosti Primark.

Obě strany podrobněji diskutovaly o nových závazcích, na kterých bude Primark v příštím desetiletí pracovat. Primark byl při stanovování svých cílů záměrně ambiciózní. Mezi další oblasti, na kterých bude v rámci své strategie pracovat, patří používání recyklovaných materiálů, snižování ekologické stopy a převzetí odpovědnosti za zlepšování životní situace pracovníků v dodavatelském řetězci. To znamená, že splnění mnoha z těchto závazků bude záviset na prosazení změn v celém širším dodavatelském řetězci společnosti Primark. Získání podpory externích zainteresovaných stran, jako je BGMEA, je tedy zásadní.

Primark i BGMEA mají společné cíle týkající se udržitelnosti, zejména pokud jde o blaho pracovníků a rozvoj jejich dovedností, a těší se, že budou v budoucnu vzájemně sdílet zkušenosti a osvědčené postupy.