Primark rozšiřuje program na udržitelné získávání bavlny do druhé hlavní dodavatelské země

  • V prvním roce se prodalo 4,4 miliony kusů pyžam Primark z udržitelné bavlny
  • Program vyvinutý pro sledování bavlny od zemědělců až do prodejen se rozšířil, aby oslovil nezávislé pěstitele bavlny v Pákistánu
  • Programu se zúčastní přes 30 000 zemědělců¹ a do roku 2022 si osvojí metody udržitelného pěstování bavlny

Rok poté, co společnost Primark uvedla svou první řadu výrobků z udržitelné bavlny od nezávislých zemědělců v severoindickém Gudžarátu, rozšiřuje svůj program na udržitelné získávání bavlny do Pákistánu, jedné z klíčových zemí dodávajících bavlnu.

Ve Spojeném království je každé třetí prodané dámské pyžamo značky Primark. Loni v srpnu Primark oznámil, že se chystá v rámci iniciativy Primark Cares vyrábět z udržitelné bavlny dámská pyžama, jednu z nejpopulárnějších produktových řad. Po dvanácti měsících se pyžam z bavlny, která byla sledována od pěstitele až po uskladnění, prodaly 4,4 miliony kusů. Primark nedávno uvedl 20 nových modelů.

V dalším kroku, kdy došlo ke spuštění programu v Pákistánu, spolupracoval Primark se zemědělskými odborníky z CottonConnect a místní nevládní neziskových organizací REEDS (Společnost pro vzdělávání a ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech). V Pákistánu se do programu zapojí dalších 20 000 zemědělců, a tak bude do roku 2022 v zemědělských metodách udržitelného pěstování bavlny vyškoleno přes 30 000 zemědělců v obou zemích.

Pákistán je už teď pro Primark klíčovou dodavatelskou zemí. Plodná pákistánská krajina představuje pro pěstování bavlny optimální prostředí. V tomto regionu je navíc již zavedený textilní průmysl a bohatá síť obchodních cest na další trhy. V návaznosti na úspěch programu zahájeného v indickém Gudžarátu v roce 2013, do něhož se doposud zapojilo více než 6 000 nezávislých pěstitelů bavlny a jehož absolventi zaznamenali nárůst zisku o téměř 200 %, mohou zemědělci v Pákistánu očekávat, že jim program pomůže k vyššímu zisku a výnosu.

Program společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny poskytuje malým zemědělcům školení v metodách udržitelného pěstování. CottonConnect školí zemědělce v technikách vhodných pro jejich půdu, od výběru osiva, výsevu, půdy, vody, pesticidů a ochrany proti škůdcům až po sběr, jakost vláken, třídění a skladování sklizené bavlny. Začínáme na samém počátku dodavatelského řetězce, a tak dokážeme naši bavlnu sledovat v každém stupni řetězce, od pěstitele po vystavení v prodejnách.

Shahid Saleem, výkonný ředitel REEDS, řekl:
„Už 16 let se snažíme zlepšovat životy venkovských komunit v Pákistánu. Toto je poprvé, co na jednom z našich programů spolupracujeme s velkou maloobchodní společností. Díky spolupráci se společností Primark a CottonConnect budeme schopni v pákistánských regionech Paňdžáb a Sindh poskytnout podporu tisícům zemědělců a jejich rodinám.“

Alison Wardová, CEO CottonConnect, uvedla:
„Jsme rádi, že se společností Primark můžeme dále spolupracovat a proškolit v udržitelných metodách zemědělství ještě více pěstitelů bavlny. U zemědělské komunity v Pákistánu vidíme obrovský potenciál a těšíme se na úzkou spolupráci s naším místním partnerem REEDS. Společně vytvoříme program, který bude splňovat potřeby místních pěstitelů bavlny.“

Katharine Stewartová, ředitelka pro etický obchod a environmentální udržitelnost společnosti Primark, uvedla:
„Na program na udržitelné pěstování bavlny jsme velmi hrdí a těší nás, že naše zkušenosti z Indie využijeme při školení a podporování zemědělské komunity v Pákistánu. Záměrně jsme se zaměřili na regiony, které naši dodavatelé už využívají, abychom do dodavatelského řetězce mohli co nejdříve zavést ještě více udržitelné bavlny. Expanze do Pákistánu je pro nás další logický krok, protože v našem dodavatelském řetězci směřujeme ke 100% využívání udržitelné bavlny.“

Paula Dumont Lopezová, obchodní ředitelka společnosti Primark, uvedla:
„V Primarku chceme pro všechny a vše, co s našimi aktivitami souvisí, udržitelnou budoucnost, a tak jsme nadšení, že se budou pyžama Primark Cares vyrábět z bavlny pěstované metodami udržitelného zemědělství. S rozšířením programu se můžeme těšit na to, že se v sortimentu oblečení a domácích potřeb objeví udržitelná bavlna čím dál častěji.“

KONEC

O programu společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny
Program společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny byl poprvé spuštěn v roce 2013 v Indii, jedné z hlavních dodavatelských zemí společnosti Primark. Ve spolupráci se zemědělskými odborníky z CottonConnect a asociací Self-Employed Women’s Association (SEWA) společnost Primark podpořila školení zemědělkyň v oblasti metod udržitelného zemědělství, aby se jim zvýšil výnos a zisky z bavlny.

Dosud bylo v Indii v programu společnosti Primark na udržitelné pěstování bavlny proškoleno 6 000 zemědělců a nedávno se do něj v Pákistánu přihlásilo dalších 20 000 zemědělců. Program školí zemědělce v oblasti metod udržitelného zemědělství, aby zmenšili dopad svých aktivit na životní prostředí a vyššími příjmy si zlepšili živobytí. Zemědělci jsou vyškoleni v zemědělských technikách vhodných pro jejich půdu, od výběru osiva, výsevu, půdy, vody, pesticidů a ochrany proti škůdcům až po sběr, jakost vláken, třídění a skladování sklizené bavlny.

Přínos programu se odráží v průměrných výsledcích první skupiny 1 251 zemědělců v Indii, kteří se programu zúčastnili v letech 2013–2016. Během těchto tří let první skupina zemědělkyň zaznamenala:

  • Průměrný nárůst zisku činil téměř 200 % a nárůst výnosu téměř 10 %
  • Snížení vstupních nákladů o 15,8 % (např. snížením používání chemických pesticidů a hnojiv, nákupem osiva společně s ostatními zemědělci a snížením dodatečných nákladů na pracovní sílu)
  • 24,7% snížení používání chemických hnojiv a 50,3% snížení používání chemických pesticidů, což svědčí o zavádění environmentálně udržitelných zemědělských metod
  • Snížení spotřeby vody o 4 %, což svědčí o přijetí udržitelných postupů hospodaření s vodou

O společnosti Primark
Primark je mezinárodní maloobchodní řetězec, který nabízí módu prvotřídní kvality, kosmetiku a domácí potřeby za skvělé ceny. Pomáháme zákazníkům najít fantastické zboží, bez ohledu na věk, pohlaví, původ nebo rozpočet. Máme více než 355 prodejen v jedenácti zemích: Irsko, Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Francie, USA a Itálie; a přes 75 000 zaměstnanců.

Primark nevlastní továrny, kde se produkty Primark vyrábí, ale pečlivě si vybírá, s kým bude spolupracovat. Všechny továrny, které pro Primark vyrábí, se musí zavázat k dodržování norem stanovených v Kodexu chování společnosti Primark. Továrna se dostane na seznam schválených továren společnosti Primark, pokud projde auditem týmu pro etický obchod a environmentální udržitelnost, pod vedením skupiny více než 100 odborníků v klíčových dodavatelských zemích, kteří kontrolují dodržování našeho Kodexu. Od roku 2006 jsme členem iniciativy Ethical Trading Initiative (ETI), kde jsme v roce 2011 dosáhli nejvyšší úrovně, tzv. ‚leadership‘. Vzhledem k našemu členství v ETI vychází Kodex chování společnosti Primark z norem stanovených ETI, které odráží normy Mezinárodní organizace práce (MOP), orgánu Organizace spojených národů.

O Primark Cares
Iniciativa Primark Cares je srozumitelné a důrazné prohlášení vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a dodavatelům, že bereme naši odpovědnost velké maloobchodní společnosti vážně. Je to připomínka toho, že vždy investujeme do způsobů, jak podpořit lidi, kteří naše oblečení vyrábí, a jak chránit životní prostředí. Etikety Primark Cares najdete v prodejnách na nejrůznějších produktech. O naší práci si můžete přečíst také v sekci „Lidé“ a „Planeta“ na našich webových stránkách – primark.com/cs/our-ethics

O CottonConnect
Organizace CottonConnect vznikla v roce 2009 a jejím cílem je zajistit tržně orientovaný přístup, který dává maloobchodníkům, značkám i zemědělcům šanci rozmnožit hospodářské příležitosti a zároveň snížit chudobu a chránit životní prostředí. Více informací najdete na www.cottonconnect.org

O Self-Employed Women’s Association (SEWA)
SEWA je odborová organizace založená v roce 1972, která sdružuje samostatně výdělečně činné ženy, které se živí vlastní prací nebo mají malý podnik. Více informací najdete na www.sewa.org

O Rural Education and Economic Development Society (Společnost pro vzdělávání a ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech) (REEDS)
Společnost pro vzdělávání a ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech (REEDS) je místní nevládní nezisková organizace, která již 16 let podporuje rozvoj opomíjených venkovských komunit v Pákistánu. REEDS se soustředí na zlepšování dovedností zemědělské komunity, provádění zdravotních a imunizačních programů, podporu vzdělávání a poskytování pomoci a resocializace lidem, které zasáhlo sucho nebo povodně.


¹ celkem 31 251 zemědělců (20 000 v Pákistánu & 11 251 v Indii)