primark.com
Logo Primark
Životní prostředí – Primark Cares

ZDROJE

Životní prostředí

Reporty Primark týkající se životního prostředí

Zde máte k dispozici vybrané zdroje, které Primark Ethical Trade and Environmental Sustainability Team používá při své práci s dodavateli a továrnami, aby minimalizoval dopad společnosti Primark na životní prostředí.

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍ (RSL)

Stejně jako řada ostatních předních maloobchodních řetězců jsme zavázáni programem nadace ZDHC, v rámci kterého postupně přestáváme používat určité chemické látky, které jsou považovány za nebezpečné, a nahrazujeme je alternativami. Klíčovou součástí plnění tohoto cíle je náš Seznam látek podléhajících omezení (RSL). Obsahuje kombinace limitů chemikálií v materiálech, které používáme k výrobě našich produktů, a látek v chemikáliích, které naši dodavatelé nesmějí používat při výrobě produktů a materiálů pro Primark. Náš seznam látek podléhajících omezení je v souladu se seznamem látek pro výrobu podléhajících omezení nadace ZDHC. Náš RSL poskytujeme všem dodavatelům a závodům, které vyrábějí produkty Primark. Rovněž dodavatele v jednotlivých zemích školíme, aby znali naše požadavky na nakládání s chemickými látkami.

RSL pro rok 2023 si můžete stáhnout zde: ANGLIČTINA ČÍNŠTINA TUREČTINA VIETNAMŠTINA


SEZNAM ZÁSOB CHEMIKÁLIÍ

Abychom podpořili dodavatele a závody v efektivní správě chemických látek a eliminaci nebezpečných chemických látek, poskytujeme jim seznam zásob chemikálií, který jim umožňuje sledovat používání a skladování chemických produktů v jejich výrobních procesech.

CIL si můžete stáhnout zde: SEZNAM ZÁSOB CHEMIKÁLIÍ PRO ROK 2021


REPORTY O SPRÁVĚ CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPADOVÉ STUDIE

V rámci úsilí o postupné ukončení používání škodlivých chemikálií v našem dodavatelském řetězci spolupracujeme s odborníky na chemické látky, abychom pochopili, jak řada dodavatelů v Číně a Bangladéši používá chemikálie při praní a barvení. Na základě testování odpadních vod jsme vytvořili reporty s podrobnými informacemi o současných postupech a používání chemických látek v barvírnách a pracích zařízeních.

PŘÍPADOVÁ STUDIE NPEO: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

PŘÍPADOVÁ STUDIE PFC: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA ČÍNŠTINA

CHLOROFENOL ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA

4 CHLORANILIN: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA

REPORT I CHINA 2014: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA

REPORT II CHINA 2015: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA

REPORT III CHINA 2015: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA

REPORT BANGLADÉŠ: ANGLIČTINA  BENGÁLŠTINA  ČÍNŠTINA


POKYNY ZDHC K ZACHÁZENÍ S ODPADNÍ VODOU

Hospodaření s vodou je důležitým aspektem udržitelné a ekologické výroby. Pokyny ZDHC k zacházení s odpadní vodou stanovují jednotné požadavky na kvalitu odpadních vod pro celý textilní a obuvnický průmysl. Tento standard pro vypouštění odpadních vod je přísnější než zákonné požadavky, aby se zajistilo, že vypouštění odpadních vod nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí a okolní komunity.

Jako člen ZDHC jsme přijali Pokyny ZDHC k zacházení s odpadní vodou a požadujeme od dodavatelů, aby dodržovali tyto parametry, které jsou přísnější než zákonné požadavky na vypouštění odpadních vod.

Odkaz na tyto pokyny najdete zde:  POKYNY ZDHC K ZACHÁZENÍ S ODPADNÍ VODOU


ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Angličtina, 0.03MB

Čeština, 0.09MB

Nizozemská Belgie, 0.03MB

Nizozemština, 0.03MB

Francouzská Belgie, 0.07MB

Německý Rakouský, 0.03MB

Němčina, 0.03MB

Italština, 0.06MB

Portugalština, 0.03MB

Rumunština, 0.07MB

Slovenština, 0.09MB

Slovinština, 0.06MB

Španělština, 0.03MB

2023 © Primark Stores Limited