primark.com
Logo Primark
Recyklace a omezování odpadu – Primark Cares

PLANETA

Recyklace a omezování odpadu

Primark usiluje o omezování a recyklaci odpadu

Zavázali jsme se snižovat odpad ve všech oblastech, kde působíme. Počínaje vstupními surovinami a kartonovými krabicemi, ve kterých zboží přepravujeme, a konče neprodaným oblečením v našich obchodech – zvyšujeme naše úsilí a přijímáme další a další opatření, abychom co nejlépe nakládali s odpady a maximálně recyklovali.

Redukce obalů

Protože jsme mezinárodní oděvní maloobchodní řetězec se stovkami obchodů v Evropě a USA, je pro nás důležité snižovat negativní dopad našich obchodů na životní prostředí v maximální možné míře. Znamená to širokou škálu změn od zlepšení energetické hospodárnosti prodejen po řízení produkovaného nebo recyklovatelného odpadu. Vyvinuli jsme novou metodu přepravy produktů do obchodů s cílem snížit náklady a zároveň náš dopad na životní prostředí. Metoda bude omezovat množství balicích materiálů a odpadu ve všech fázích procesu od balení v továrnách po prodej v obchodech. Požadujeme například, aby se v továrnách namísto individuálního balení každého trička použil plastový sáček na celou sadu.

V našich obchodech se zavazujeme ke zvyšování míry recyklování, obzvláště kartonů, plastu a ramínek.

Naše legendární tašky z hnědého papíru, které lze vídat v centrech měst už od roku 2001, jsou jedním z nejlepších příkladů omezování plastu. O minulých Vánocích jsme vybízeli naše zákazníky, aby je znovu využili jako balicí papír.

Snižujeme počet nákladních vozidel na silnici a četnost svážení odpadu přímo z našich obchodů tak, že již po mnoho let tentýž nákladní vůz přivážející zboží do prodejny sváží odpad na cestě zpět a veze jej do našich distributorských center.

V našich skladištích ve Spojeném království a Německu jsme zřídili Střediska na nové využití zdrojů jako součást tohoto procesu. Zde jsou karton, plast a ramínka svezená z našich obchodů ve Spojeném království a severní Evropě znovu zpracována a poslána na další recyklaci či nové využití energie. Toto uspořádání zpětného odvozu nám umožňuje aktivní zapojení v procesu recyklace a významně to snížilo objem odpadu sváženého z našich obchodů třetími stranami.

Snažíme se o minimalizování plastů na jedno použití v obchodech. Na konci roku 2019 jsme testovali používání kartonových ramínek a cenovek na měkkých doplňcích, jako jsou klobouky, šátky a rukavice. Po úspěšném zavedení jsme vyměnili plastová ramínka a cenovky za kartonové také u bižutérie, výrobků do vlasů a pásků. Naším cílem je vyrábět ramínka se 100% obsahem recyklovaných materiálů, kde je to možné. Budeme také usilovat o opětovné použití nebo recyklaci co největšího množství zbývajících ramínek, aby se všechny staly součástí oběhového systému.

Obaly výrobků patří mezi hlavní zdroje odpadu, který není oděvní, a považujeme je za jednu z našich prioritních oblastí. Založili jsme Centrum prvotřídního přístupu pro obaly, které se důkladně zabývá našimi obaly a hledá způsoby, jak jejich množství snížit. Od roku 2019 jsme v rámci celé společnosti eliminovali více než miliardu jednorázových plastových komponent.

Náš program na optimalizaci využití kartonových krabic poskytuje dodavatelům mimo jiné pokyny, jako optimalizovat přepravní obaly. Program nám dosud ušetřil 2,26 milionů metrů čtverečních korugovaného materiálu. Tolik materiálu nemuselo být vyrobeno, přepraveno a recyklováno (4% snížení v celkovém objemu). Program také snížil objem krychlových metrů přepraveného zboží s ekvivalentem 1400 vysokých kontejnerů (2,5% snížení).

S cílem dalšího rozvíjení cirkulárního ekonomického modelu pokračujeme v přezkoumávání možností, jak snížit používání plastů na jedno použití a přeorientovat se na udržitelnější obalové materiály.

ODĚVNÍ ODPAD NÁM NENÍ LHOSTEJNÝ

Omezování odpadu z výroby oblečení

Zavazujeme se stát se cirkulární a udržitelnější společností během následujících 7 let. V rámci našeho závazku dávat oblečení delší život a pomáhat s ochranou života na planetě Zemi se snažíme co nejvíc zredukovat odpad vznikající při výrobě oblečení.

Darování oblečení a textilií na prodejnách

Oblečení by mělo sloužit znovu a znovu. Pokud ale zákazníci chtějí dát svému dříve tak oblíbenému oblečení nový život, připravili jsme pro ně na prodejnách program pro sběr textilu. Náš program, který vznikl ve spolupráci s odborníkem na recyklování Yellow Octopus, umožňuje zákazníkům odevzdat oblečení, textil, boty i batohy nebo tašky jakékoliv značky do sběrných boxů na jakékoliv prodejně ve Spojeném království, Irsku, Rakousku, Německu a Nizozemsku.

Všechny odevzdané položky roztřídíme a předáme Yellow Octopus ke zpracování, aby z nich mohl mít radost někdo další. Pokud se už oblečení nebo textil nehodí k dalšímu nošení, zpracuje se do podoby materiálů, které se pak využijí třeba k plnění matrací nebo izolaci. Ve Spojeném království jsme spojili síly se společností Yellow Octopus a vyzkoušeli její technologii „Upcycle Labs“, která využívá textilní odpad k výrobě produktů do domácnosti, jako jsou nádoby na mýdlo, vázy nebo svícny.

Výtěžkem z programu na sběr starého textilu podpoříme UNICEF a jeho úsilí poskytovat dětem v nouzi lepší přístup ke vzdělání, zdravotní péči, vodě, hygieně i pomoci, která může zachraňovat životy.

Program pro sběr textilu bychom rádi rozšířili i na další trhy, nejdříve ale musíme mít jistotu, že bude v souladu s místními nařízeními, infrastrukturou a zákazníky dané země.

Místa zpětného odběru textilu ve Spojeném království můžete najít také pomocí nástroje WRAP pro vyhledávání recyklace. Díky němu je pro zákazníky snazší věnovat použité oblečení.

Můžete ale také kontaktovat místní úřady a zeptat se, jaké služby v této oblasti nabízejí.

Přemýšleli jste někdy, co děláme se zbožím, které neprodáme?

Snažíme se redukovat nadbytečné zboží na minimum pomocí efektivního obchodního modelu. V případě neprodaných zásob spolupracujeme s partnery na darování a přeprodeji nebo recyklaci, pokud se již nedá používat.

V USA spolupracujeme s neziskovou organizací Delivering Good, která přijímá darované nové oblečení, vybavení domácnosti i dětské zboží a snaží se je dostat k lidem, které trápí chudoba nebo je potkalo neštěstí.

Ve Spojeném království a Irsku jsme zase spojili síly se společností Newlife, která prodává a recykluje oblečení s cílem vybírat prostředky na nákup vybavení a školení pro zdravotní sestry se speciální kvalifikací na pomoc postiženým a nevyléčitelně nemocným dětem i jejich rodinám.

V Evropě se o neprodané zboží stará náš partner na recyklaci, společnost Yellow Octopus. Získané produkty se roztřídí a odešlou na opětovné použití nebo recyklaci. Produkty v dobrém stavu se po dohodě se společností Primark znovu prodávají ve čtyřech evropských zemích: Maďarsku, Polsku, Rumunsku a v Litvě, a to prostřednictvím partnerů pro přeprodej zboží. Jde o nezávislé oděvní obchody a prodejce secondhandového zboží, které kontroluje a schvaluje Yellow Octopus.

2023 © Primark Stores Limited