primark.com
Logo Primark
Logo Primark

ZPRÁVY O SPOLEČNOSTI

Získávání zdrojů z Myanmaru

Stanovisko společnosti Primark ohledně získávání zdrojů z Myanmaru – aktualizováno v srpnu 2023.

Naší hlavní prioritou je bezpečnost a kvalitní životní podmínky lidí, kteří vyrábějí naše produkty. Zodpovědnost vůči takovým lidem bereme opravdu vážně.

Loni v září jsme na základě zveřejnění nezávislé analýzy iniciativy Ethical Trade Initiative (ETI) ohledně zodpovědného obchodování v Myanmaru přijali náročné rozhodnutí začít pracovat na zodpovědném odchodu ze země. Když se tato nezávislá zjištění potvrdila, nemohli jsme už dále zajišťovat vysoké etické standardy ochrany bezpečnosti a práv lidí, kteří vyrábějí naše produkty, na nichž trváme.

Na zodpovědném plánu odchodu ze země jsme spolupracovali se svými partnery a akcionáři, a to v Myanmaru i po celém světě. Přitom jsme se řídili zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a doporučeními ACT pro zodpovědný odchod. Krom jiných subjektů jsme také úzce spolupracovali s IndustriALL na vytvoření rámce pro zodpovědné ukončení obchodování. Tento rámec určil tempo a čas našeho zodpovědného odchodu z Myanmaru, na základě naší domluvy s IndustriALL. V rozsahu, který nám proces odchodu ze země umožňoval, jsme úzce spolupracovali se závody, dodavateli, odbory, pracovními organizacemi a projektovými partnery ve snaze odstranit všechny problémy, které během odchodu vznikly. Kde to bylo možné, jsme vybudovali řešení pro vedení továren a zmírnili tak dopad na zaměstnance závodů našich dodavatelů. Už v říjnu 2022 jsme přestali vydávat objednávky a očekávali, že k dodání posledních zásilek dojde do konce roku.

Od oznámení ukončení získávání zdrojů z Myanmaru jsme zdvojnásobili náš místní tým pro etické obchodování a umožnili tak častější návštěvy závodů našich dodavatelů, abychom si mohli udělat lepší představu o průběhu procesů. I nadále situaci důkladně šetříme, a kde je to možné, zajišťujeme nápravu v souvislosti s veškerými obviněními, kterých jsme si vědomi. Naší hlavní prioritou je stále bezpečnost našeho týmu a zaměstnanců závodů našich dodavatelů.

2023 © Primark Stores Limited