primark.com
Logo Primark
Primark publishes its second Sustainability and Ethics Progress Report

ZPRÁVY O SPOLEČNOSTI

Společnost Primark oznamuje své pokroky na cestě za udržitelnější módou pro všechny

Společnost Primark zveřejňuje svou druhou výroční zprávu o udržitelnosti a etickém obchodu, která informuje o pokrocích po dvou letech od spuštění své strategie udržitelnosti.

 • 55 % oblečení, které Primark letos prodal, obsahovalo recyklované nebo udržitelnější materiály, což je nárůst oproti loňským 45 %.

 • Cíl společnosti Primark snížit do roku 2030 emise uhlíku v celém hodnotovém řetězci na polovinu byl posouzen iniciativou Science Based Targets (SBTi).

 • Program Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) slaví 10. výročí, téměř 300 000 zemědělců bylo edukováno v udržitelnějších metodách hospodaření - tím byl překonán cíl 275 000 zemědělců do konce roku 2023.

Primark je během dvou let od spuštění strategie udržitelnosti Primark Cares na dobré cestě k naplnění svého slibu nabízet udržitelnější a cenově dostupnější módu pro každého. Tím se přibližuje ke splnění závazku, že do roku 2030 bude veškeré oblečení vyrobeno z recyklovaných nebo udržitelnějších materiálů. V letošním roce více než polovina (55 %) veškerého prodaného oblečení obsahovala recyklované materiály nebo materiály z udržitelnějších zdrojů, zatímco loni to bylo 45 %. K tomu přispělo i uvedení nové kolekce cirkulárních výrobků v tomto roce, kdy se prodalo více než tři miliony kusů cirkulárního oblečení.

Dnes byla zveřejněna druhá zpráva o pokroku v oblasti udržitelnosti a etiky, která ukazuje, jakým způsobem společnost Primark v uplynulých 12 měsících rozšířila pilotní programy či projekty a získala informace o dopadech, které vedou k viditelné změně.

Skvělým příkladem je bavlna, nejpoužívanější vlákno v oděvech společnosti Primark. Letos 46 % prodaného bavlněného oblečení obsahovalo bavlnu, která byla buď organická, recyklovaná nebo pocházela z programu udržitelné bavlny Primark (PSCP), což je oproti loňským 40 % nárůst. Program PSCP, který letos slaví deset let svého fungování, je nyní největším programem svého druhu pro jednoho módního prodejce a ukazuje, jak velký dopad může rozšiřování partnerství mít. Program nyní funguje v Indii, Bangladéši a Pákistánu, letos byl zahájen pilotní projekt také v Turecku. Společnost Primark rovněž zavedla platformu pro sledování a dodržování předpisů TrusTrace, která shromažďuje údaje z celého dodavatelského řetězce výrobků - od surovin až po hotový výrobek. Tyto informace pomáhají společnosti Primark lépe pochopit a řídit dodavatelský řetězec.

PSCP Farmer
PSCP Farmers

Dalším významným milníkem letošního roku byl cíl společnosti Primark snížit do roku 2030 emise uhlíku v celém řetězci na polovinu. Ten byl posouzen a schválen iniciativou Science Based Targets (SBTi). Společnost Primark se zaměřila na podporu dodavatelů při přechodu na obnovitelné zdroje energie a rozšířila své programy energetické účinnosti v 57 továrnách v Bangladéši, Číně a Kambodži. Jmenovala také regionální vedoucí pracovníky v oblasti udržitelnosti, kteří podporují dodavatele a továrny na místní úrovni. V rámci vlastního provozu se společnost Primark zaměřila na snížení spotřeby energie ve svých obchodech a na větší využívání obnovitelných zdrojů energie. 70 % prodejen Primark je nyní napájeno obnovitelnou nebo nízkouhlíkovou elektřinou a 141 prodejen přešlo na energeticky účinné osvětlení.

Lynne Walker, ředitelka společnosti Primark Cares, okomentovala vydání druhé zprávy:

"Primark Cares motivuje všechny v Primarku ke změně. Druhý rok byl soustředěný zejména na dynamiku: rozšiřování a zavádění zásad, programů a procesů, které nás dovedou do roku 2030 a dále. Zároveň na uznání poznatků, s nimiž se na této cestě setkáváme. Nadále spolupracujeme s našimi partnery a dodavateli na prosazování změn a více než kdy jindy jsme se naučili, jak zásadní je spolupráce při plnění našich závazků v rámci programu Primark Cares. Zaměřili jsme se také na zvyšování kvalifikace a školení našich kolegů, kteří jsou nedílnou součástí toho, jak v našem podniku zavádíme změny.“

"Dalším zásadním aspektem je inspirace a vzdělávání našich zákazníků a jejich zapojení do cesty ke změně. To zahrnuje větší transparentnost ohledně toho, kde a jak se naše oblečení vyrábí, jaké změny provádíme, co to pro ně znamená a jakou roli může módní průmysl i zákazníci v této změně hrát."

Nejdůležitější informace naleznete zde.

Mezi další úspěchy Primark Cares patří:

Produkt

 • Vývoj nového standardu cirkulárních výrobků (CPS): Společnost Primark zavedla nový systém pro výrobu zboží, které lze po skončení životnosti znovu použít nebo recyklovat. Letos byla uvedena na trh první řada cirkulárních výrobků založená na tomto systému, kterou tvoří 35 dílná kolekce dámského, pánského a dětského oblečení se zaměřením na materiály jako je džínovina a žerzej. Prostřednictvím této kolekce se prodalo více než tři miliony kusů cirkulárního oblečení. Společnost Primark také pracuje na školení většího počtu zaměstnanců a dodavatelů v oblasti cirkulárního designu.

 • Společnost Primark rozšířila své dílny určené na opravu a upcycling - od roku 2021 se na čtyřech trzích - ve Velké Británii, Irsku, Francii a Nizozemsku - uskutečnilo 100 workshopů, které zdarma nabídly 1 600 míst pro zákazníky a kolegy s cílem zvýšení kvalifikace v oblasti oprav a upcyclingu oblečení za účelem prodloužení doby nositelnosti oblečení

 • Primark rozšířil své již nyní obsáhlé testování trvanlivosti oděvů praním, aby pokryl 39 % veškerého Primark oblečení. 57 % z testovaného denimu splnilo nejvyšší standard interního hodnocení.

 • Spolupráce s odborníky z Hubbub a Univerzitou v Leeds na největší studii svého druhu, která má za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují trvanlivost oblečení a jakou roli hraje cena v tom, jak dlouho oblečení vydrží. Výzkum zjistil, že neexistuje žádná souvislost mezi tím, jak dlouho oděv vydrží, a jeho cenou. Projekt zdůraznil naléhavou potřebu toho, aby se průmysl přizpůsobil uznávanému standardu a aby se zákazníci mohli při nákupech rozhodovat informovaněji.

Planeta

 • Od roku 2013 společnost Primark prostřednictvím PSCP vyškolila 299 388 zemědělců v udržitelnějších metodách hospodaření, čímž překonala svůj cíl 275 000 zemědělců do konce roku 2023. Nové údaje o dopadech ukazují, že zemědělci zapojení do PSCP snížili používání pesticidů o 26 %, chemických hnojiv o 35 %, což vedlo ke zvýšení výnosů bavlny u zemědělců o 8 %1.

 • Společnost Primark vytvořila rámec pro sledování biologické rozmanitosti, který pomáhá lépe porozumět výsledkům a ukazatelům, které lze měřit, aby bylo vidět dlouhodobé zlepšení biologické rozmanitosti. Společnost Primark začala tuto metodiku testovat na vybraných farmách ve svém PSCP.

 • Od roku 2019 společnost Primark odhaduje, že ze svého podnikání odstranila a/nebo se vyhnula více než jedné miliardě kusů jednorázových plastů (SUP).

Lidé

 • V rámci svého závazku usilovat o mzdu odpovídající životnímu minimu pro pracovníky ve svém dodavatelském řetězci využívá společnost Primark soubor nástrojů Fair Labor Association pro spravedlivé odměňování, aby shromáždila údaje o mzdách v továrnách v Bangladéši, Kambodži, Indii a Turecku. V rámci svého členství v organizaci Action, Collaboration and Transformation (ACT) společnost Primark pokračuje ve zdokonalování svých zásad odpovědného nakupování, včetně školení všech příslušných kolegů.

 • Společnost Primark pomohla pracovníkům ve svém dodavatelském řetězci v Indii lépe porozumět jejich právům prostřednictvím programu My Life ve více než 7 továrnách. Tyto továrny zaměstnávají více než 4 000 pracovníků.

Naši lidé

 • Program rozvoje dovedností Sudokkho společnosti Primark probíhal v 17 továrnách. Tyto továrny představují 29 224 ženských pracovnic. Společnost Primark se v tomto roce zaměřila také na některé klíčové iniciativy na podporu pohody a začlenění svých kolegů.

 • Darovala 150 000 liber organizaci ILGA World na podporu rovnosti a rovnoprávnosti LGBTQI+ lidí po celém světě, čímž se celkový příspěvek za poslední 4 roky zvýšil na 475 000 liber.

 • Společnost Primark oznámila nové tříleté partnerství se společností WorkEqual a zavázala se poskytnout 300 000 EUR na pomoc při poskytování služeb v oblasti koučinku, kariérního rozvoje a stylingu ženám v celém Irsku.

CPS: Through this collection over three million units of circular clothing were sold.
Primark’s skills development programme Sudokkho has been run in 17 factories.
Primark announced a new three-year partnership with WorkEqual

2023 © Primark Stores Limited