primark.com
Logo Primark
Logo Primark

ZPRÁVY O SPOLEČNOSTI

Primark přistupuje k úmluvě o změně klimatu OSN

Společnost Primark již zavedla několik procesů ve výrobě, distribuci a provozu prodejen s cílem identifikovat a snížit svou uhlíkovou stopu.

Společnost Primark s hrdostí oznamuje, že jsme přistoupili k  rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a zavázali jsme se, že do roku 2030 snížíme emise skleníkových plynů (GHG) o 30 %.

Připojením k této úmluvě se společnost Primark zavazuje řešit emise v rámci celého svého hodnotového řetězce, a to včetně emisí mimo vlastní provoz (neboli „emisí rozsahu 3“), které tvoří naprostou většinu její uhlíkové stopy. Naše společnost se zavazuje analyzovat a navrhnout cestu dekarbonizace na základě metodik iniciativy Science-Based Targets.

Společnost Primark již zavedla několik procesů ve výrobě, distribuci a provozu prodejen s cílem identifikovat a snížit svou uhlíkovou stopu. Za účelem snížení emisí v rozsahu 1 a 2 týmy vedení závodů a provozu prodejen společnosti Primark neustále hledají praktická opatření, jak snížit spotřebu energie. V roce 2015 například podnik založil skupinu pro snižování spotřeby energie (ERG), která má za úkol určovat a implementovat iniciativy na úsporu energie v prodejnách.

Společnost Primark usilovně pracuje na měření svých emisí rozsahu 3, aby mohla najít další příležitosti ke snížení emisí skleníkových plynů a dosáhnout tak pozitivní změny. Společnost již dosáhla významného pokroku při redukování emisí vznikajících při používání surovin a materiálů, které jsou jejím největším zdrojem skleníkových plynů. Dosahuje toho následujícími kroky:

 • Zdvojnásobením počtu svých výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů na 40 milionů kusů na podzim tohoto roku.

 • Školením pěstitelů bavlny v ekologicky šetrnějších postupech od roku 2013 a výrazným rozšířením programu Primark Sustainable Cotton v roce 2019, kdy se zavazuje vyškolit 160 000 pěstitelů do roku 2022 a slibuje zvýšit počet výrobků z udržitelné bavlny na 60 milionů kusů.

 • Spoluprací od roku 2010 s charitativními organizacemi, kterým společnost daruje neprodané výrobky ze svých prodejen a získává tak finanční prostředky pro ty, kteří to potřebují.

 • Zřízením recyklačního systému pro zákazníky na prodejnách ve Velké Británii, aby mohli darovat nepotřebné oblečení, textil, obuv a tašky k recyklaci, opětovnému použití nebo novému využití. Společnost Primark plánuje, že tento systém zavede i na dalších trzích.

 • Podporou továren svých dodavatelů při implementaci Higg Facility Environmental Module organizace Sustainable Apparel Coalition, který umožňuje sledovat spotřebu energie a emise uhlíku v závodech, kde se vyrábějí produkty společnosti Primark.

 • Programem optimalizace obalů ve spolupráci se společností PAC-D, jehož cílem je vyškolit zaměstnance výrobních závodů svých dodavatelů, aby přesně měřili výrobky a efektivně je balili do přepravních kartonů a eliminovali tak prázdný prostor. Tímto postupem se dosud ušetřilo 2,26 milionu metrů čtverečních vlnité lepenky, která se nyní nemusí vyrábět, přepravovat ani recyklovat.

 • Lodní přepravou převážné většinu výrobků z továren svých dodavatelů místo leteckou. Po dodání do skladů stejná nákladní auta, která rozvážejí výrobky do prodejen Primark, sbírají odpad a vracejí ho zpět do distribučních center. Tím se snižuje počet nákladních aut na cestách a objem sběru odpadu na místě v prodejnách.

Katharine Stewart, Ethical Trade and Environmental Sustainability Director ve společnosti Primark, vysvětluje: „Jsme rádi, že přistupujeme k UNFCCC a zavazujeme se snižovat emise v celém našem hodnotovém řetězci. Coby celosvětový maloobchodní prodejce módy nadšeně hledáme řešení problémů spojených se změnou klimatu a uvědomujeme si, že je stále co dělat lépe. Ačkoliv máme velké cíle a chceme učinit naše aktivity udržitelnější, víme také, že i naše malé změny mohou mít velký význam, protože jsme velká společnost. Tohle všechno chceme dělat tak, abychom náklady nepřenášeli na naše zákazníky, protože věříme, že udržitelná móda by neměla mít vysokou cenu.“

Poznámky pro editory:

 • Cílem Charty módního průmyslu pro opatření v oblasti klimatu, kterou zaštiťuje Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), je dosáhnout do roku 2050 nulových emisí, a to snížením emisí ve všech oblastech.

 • Emise rozsahu 1: Přímé emise skleníkových plynů ze zdrojů, které společnost Primark vlastní nebo ovládá.

 • Emise rozsahu 2: Emise z výroby elektřiny, kterou společnost Primark nakupuje, v našich obchodech, kancelářích a distribučních centrech.

 • Emise rozsahu 3: Nepřímé emise v důsledku činností společnosti Primark, které vznikají mimo její kontrolu.

 • Více informací o programech udržitelnosti společnosti Primark naleznete na našich webových stránkách  zde.

2023 © Primark Stores Limited