primark.com
Logo Primark
Primark

PRIMARK CARES

Primark se připojuje k iniciativě WRAP Textiles 2030

Primark byl již dříve členem Akčního plánu pro udržitelné odívání společnosti WRAP a je potěšen, že spolu s WRAP, dalšími oděvními značkami a partnery sehrál důležitou roli při vytváření cílů pro Textiles 2030, což je ambiciózní pokračování původní iniciativy.

Společnost Primark je potěšena, že se stala jedním ze zakládajících signatářů Textiles 2030, britského akčního plánu pro udržitelný textil, který vyhlásila organizace WRAP.

Cílem této významné iniciativy je v příštím desetiletí urychlit přechod módního a textilního průmyslu na cirkulární ekonomiku a výrazně snížit dopad oděvů a bytových textilií ve Spojeném království na životní prostředí prostřednictvím praktických zásahů v celém textilním řetězci.

Přistoupením k Textiles 2030 se Primark zavazuje nejen k významným opatřením ve vlastních provozech včetně motivování zákazníků k používání a likvidaci oděvů a textilních výrobků novými, udržitelnějšími způsoby, ale také ke spolupráci s ostatními signatáři v rámci mezioborových diskusí s cílem urychlit přechod textilního průmyslu na cirkulární ekonomiku a zvrátit rostoucí uhlíkovou stopu textilních výrobků.

Spolu s ostatními signatáři si Primark stanoví cíle v oblasti snižování emisí v průběhu celého životního cyklu produktů, bude měřit dopad svého produktového portfolia, jednat podle priorit a každoročně podávat společnosti WRAP zprávy o plnění. Každý signatář plánu se musí snažit:

  • Snížit celkovou stopu skleníkových plynů u nových výrobků o 50 %, což postačí k omezení globálního oteplování na 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu a k dosažení čisté nuly nejpozději do roku 2050

  • Snížit celkovou vodní stopu nově prodávaných výrobků o 30 %

Katharine Stewart, Group Corporate Responsibility Director mateřské společnosti Primark Associated British Foods, k iniciativě uvedla:

Jsme nadšeni, že jsme se stali prvními signatáři plánu WRAP Textiles 2030, iniciativy, která úzce souvisí s našimi vlastními cíli v oblasti udržitelnosti a s přechodem na cirkulární ekonomiku v módním průmyslu.

„Primark byl členem původního akčního plánu společnosti WRAP pro udržitelné odívání, díky němuž bylo zatím dosaženo 10% snížení ve třech hlavních cílových oblastech, kterými jsou emise uhlíku, spotřeba vody a odpad na skládkách. Jsme také členem iniciativy Ellen MacArthur Foundation „Make Fashion Circular“, která spolupracuje s odborníky z oboru a maloobchodníky na hledání nových způsobů, jak zlepšit udržitelnost oděvního průmyslu.

„Usilovně se snažíme minimalizovat náš dopad na planetu, a to od způsobu, jakým získáváme suroviny, po organizaci našich prodejen. Kromě naší vlastní práce v této oblasti pevně věříme, že spoluprací s ostatními v rámci odvětví můžeme dosáhnout skutečného pokroku při vytváření cirkulární ekonomiky v textilním průmysl.“

Poznámky pro editory

Práce týmu Environmental Sustainability společnosti Primark zahrnuje mnoho věcí: způsob získávání surovin jako bavlna, dopad výrobních procesů v továrnách na životní prostředí, efektivitu prodejen Primark a náš závazek recyklovat, kdekoli je to možné. Zde jsou některé příklady naší práce v této oblasti:

  • Od roku 2013 školíme zemědělce, aby pěstovali bavlnu šetrnějšími postupy, používali méně vody, chemických pesticidů a hnojiv. V roce 2019 jsme významně rozšířili Primark Sustainable Cotton Programme a zavázali jsme se do roku 2022 vyškolit 160 000 farmářů. Jedná se o největší nezávislý program svého druhu spravovaný maloobchodním prodejcem módy.

  • V loňském roce se Primark připojil k UNFCCC, podporuje snahu Charty o dosažení čisté nuly a zavázal se snížit emise skleníkových plynů o 30 % do roku 2030. Připojením k Chartě jsme se zavázali řešit emise v rámci celého našeho hodnotového řetězce, tedy i mimo naše vlastní provozy, které tvoří naprostou většinu naší uhlíkové stopy.

  • V červenci 2020 jsme v prodejnách spustili systém recyklace. Ve všech prodejnách ve Spojeném království jsou k dispozici sběrné boxy, do kterých mohou zákazníci darovat nepotřebné oblečení, textil, boty a tašky z libovolné prodejny. Všechny dary budou znovu použity, recyklovány nebo využity k jinému účelu, a nic nebude vyvezeno na skládku. Výtěžek z tohoto programu věnujeme organizaci UNICEF, globálnímu charitativnímu partnerovi Primark, na podporu vzdělávacích programů pro zranitelné děti po celém světě.

  • Od roku 2010 spolupracujeme v Evropě s charitativní organizací Newlife, které darujeme neprodané výrobky a vzorky z našich prodejen, abychom získali finanční prostředky pro potřebné. V USA spolupracujeme s neziskovou organizací Delivering Good. Naše prodejny v USA darují neprodané oblečení organizaci, která je pak dále rozděluje potřebným po celém světě.

2023 © Primark Stores Limited