primark.com
Logo Primark
Primark

PRIMARK CARES

Primark oznamuje pětinásobné rozšíření Sustainable Cotton Programme

Primark dnes oznámil významné rozšíření svého Sustainable Cotton Programme, v jehož rámci plánuje do konce roku 2022 vyškolit více než 160 000 nezávislých pěstitelů bavlny v oblasti udržitelných metod pěstování ve třech klíčových zemích, odkud odebírá bavlnu. Tímto krokem se počet zemědělců zařazených do programu zvýší na více než pětinásobek současného počtu. Toto rozšíření je důležitou součástí trvalého závazku maloobchodního řetězce minimalizovat dopad na životní prostředí a přinášet zákazníkům více bavlny z udržitelných zdrojů za dostupné ceny.

  • 160 000 pěstitelů bavlny bude do konce roku 2022 vyškoleno v metodách hospodaření šetrnějších k životnímu prostředí.

  • Program se poprvé rozšiřuje do Číny a zahrnuje další tisíce zemědělců v Indii a Pákistánu, aby se k zákazníkům společnosti Primark dostala ještě udržitelnější bavlna, sledovaná z farmy až do prodejny.

28. srpna 2019

Primark dnes oznámil významné rozšíření svého Sustainable Cotton Programme, v jehož rámci plánuje do konce roku 2022 vyškolit více než 160 000 nezávislých pěstitelů bavlny v oblasti udržitelných metod pěstování ve třech klíčových zemích, odkud odebírá bavlnu. Tímto krokem se počet zemědělců zařazených do programu zvýší na více než pětinásobek současného počtu. Toto rozšíření je důležitou součástí trvalého závazku maloobchodního řetězce minimalizovat dopad na životní prostředí a přinášet zákazníkům více bavlny z udržitelných zdrojů za dostupné ceny.

Bavlna je hlavní přírodní vlákno, ze kterého vyrábíme naše produkty – od pyžama triček přes džíny a kojenecké oblečení po lůžkoviny a ručníky. Bavlnu často pěstují zemědělci ve venkovských komunitách v zemích, jako je Indie, Čína a Pákistán, kde jsou znalosti o ekologicky šetrných zemědělských metodách omezené. Od roku 2013 spolupracuje Primark se zemědělskými experty CottonConnect a místními partnery na školení farmářek v Indii, aby používaly méně vody a chemikálií. Díky tomu, že se začíná na samém začátku dodavatelského řetězce, lze přímo sledovat cestu bavlny z bavlníkového pole přes výrobu až po dodání do prodejen Primark. Maloobchodní prodejce a jeho zákazníci tak mají naprostou jistotu, že použitá udržitelná bavlna pochází z ekologicky šetrných zdrojů a že má pozitivní dopad na životní podmínky zemědělců.

Významným krokem vpřed je rozšíření programu do Číny – která je jedním z největších producentů bavlny na světě a pro Primark rovněž klíčovým místem pro získávání surovin. Primark spolupracuje se společností CottonConnect a jejím realizačním partnerem Heping Cotton Farmers' Cooperative, aby do programu zapojil více než 80 000 nezávislých pěstitelů bavlny v Číně. Do stávajících programů Primark v Indii a Pákistánu budou také zařazeni další farmáři a farmářky, což znamená, že do roku 2022 bude více než 160 000 zemědělců vybaveno znalostmi a prostředky pro pěstování bavlny pomocí přirozenějších zemědělských metod.

Každý zemědělec, který projde tříletým programem, bude vyškolen na nejvhodnější zemědělské postupy pro danou půdu, včetně výběru osiva, přípravy půdy, setí, hospodaření s vodou, používání pesticidů a likvidace škůdců, sklizně, posuzování kvality vláken, třídění a skladování sklizené bavlny. Vedle minimalizování dopadu na životní prostředí program také zlepšuje životní podmínky pěstitelů bavlny. Díky vyšším výnosům bavlny a snížení vstupních nákladů, tj. spotřeby vody, syntetických hnojiv a pesticidů totiž dosahují vyšších příjmů. V Pákistánu, kde byl program zahájen teprve v loňském roce, zaznamenali ti, kteří absolvovali první rok školení, zvýšení výnosů o 11,2 % a snížení vstupních nákladů o 12,9 %, což vedlo k průměrnému zvýšení zisku o 26,8 %. Mnoho farmářů vyšší příjmy investovalo do vybavení farem, vzdělání dětí nebo zlepšení bydlení a životního stylu.

Rozšíření programu reaguje na rostoucí poptávku zákazníků po udržitelných bavlněných výrobcích za přijatelné ceny. Primark v rámci své iniciativy Primark Cares poprvé zavedl do jedné ze svých nejoblíbenějších produktových řad – dámských pyžam – bavlnu z udržitelných zdrojů pocházející z tohoto programu v roce 2017. Od té doby bylo prodáno více než 14 milionů párů pyžam, 3 miliony džín a 6 milionů kusů ložního povlečení a ručníků vyrobených z udržitelné bavlny, která byla v rámci programu sledována bez dalších nákladů pro zákazníka. Zahrnutí Číny a zvýšení počtu farmářů umožní společnosti Primark zase se o krok přiblížit svému dlouhodobému záměru používat v celém sortimentu 100 % bavlny z udržitelných zdrojů.

Alison Ward, CEO CottonConnect, uvedla:

„Jsme rádi, že můžeme pokračovat v naší spolupráci se společností Primark v rámci tohoto špičkového programu, jehož cílem je vyškolit více pěstitelů bavlny na udržitelné zemědělské metody. Nejenže významně měníme životy farmářů a jejich rodin ve venkovských bavlnářských komunitách, ale díky úzké spolupráci se společností Primark a jejími partnery v dodavatelském řetězci se nám podařilo vysledovat celou cestu bavlny z farmy až k výrobkům, což je náročný, ale důležitý krok ke zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce. Vidíme obrovský potenciál zemědělské komunity v Číně a těšíme se na úzkou spolupráci s naším místním realizačním partnerem Heping Cotton Farmers' Cooperative při vývoji programu, který bude odpovídat potřebám místních pěstitelů bavlny.“

Katharine Stewart, Ethical Trade and Environmental Sustainability Director Primark, uvedla:

„Jako přední mezinárodní maloobchodní prodejce víme, že na nás mnoho lidí spoléhá, protože nabízíme kvalitní bavlněné výrobky za přijatelné ceny. Bavlna je jedním z našich nejdůležitějších vláken a stejně jako ostatní prodejci spoléháme na zemědělce pracující ve venkovských komunitách po celém světě. Zlepšení dlouhodobé udržitelnosti způsobu pěstování bavlny je proto již delší dobu jednou z hlavních priorit. Především nás těší jistota, že naše bavlna byla vypěstována způsobem šetrným k životnímu prostředí, protože jsme schopni sledovat její cestu z farmy až do prodejny.

„Rozšířením programu do další významné země produkující bavlnu budeme moci zákazníkům nabídnout ještě více výrobků vyrobených z udržitelné bavlny – a to vše za ceny, které naši zákazníci znají a milují.“

KONEC

Poznámky pro editory:

O Primark Sustainable Cotton Programme

Primark Sustainable Cotton Programme byl poprvé spuštěn v roce 2013 v Indii, která je jednou z hlavních zemí, odkud společnost Primark získává suroviny. Prostřednictvím partnerství se zemědělskými experty CottonConnect a Asociací samostatně výdělečně činných žen (SEWA) podpořila společnost Primark školení farmářek v udržitelných zemědělských metodách, aby zvýšila výnosy a zisky farmářů z pěstování bavlny.

Po loňském rozšíření programu do Pákistánu se do kurzu přihlásilo přes 28 000 farmářů na obou trzích. Po rozšíření Primark Sustainable Cotton Programme v roce 2019 bude do konce roku 2022 vyškoleno více než 160 000 nezávislých pěstitelů bavlny v Indii, Pákistánu a Číně v metodách udržitelného zemědělství.

První skupina 1 251 zemědělců v Indii, kteří se programu účastnili v letech 2013–2016, již vidí jasné pozitivní výsledky. Za první tři roky farmářky zaznamenaly:

  • Průměrné zvýšení zisku o téměř 200 % a zvýšení výnosů o téměř 10 %

  • Snížení vstupních nákladů o 15,8 % (např. omezením používání chemických pesticidů a hnojiv, společným nákupem osiva s ostatními zemědělci a snížením dodatečných nákladů na pracovní sílu)

  • Snížení používání chemických hnojiv o 24,7 % a používání chemických pesticidů o 50,3 %, což svědčí o tom, že jsou používány ekologicky udržitelné zemědělské metody

  • Snížení spotřeby vody o 4 %, což ukazuje, že se jedná o udržitelné postupy efektivního hospodaření s vodou

O společnosti Primark

Primark je mezinárodní maloobchodní řetězec, který nabízí nejnovější módu, kosmetiku a domácí potřeby za nejlepší ceny. Společnost byla založena v roce 1969 v Dublinu a v současné době zaměstnává 75 000 lidí a má více než 373 prodejen s prodejní plochou přes 15 milionu čtverečních stop ve 12 zemích: Irská republika, Spojené království, Španělsko, Portugalsko, Německo, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Francie, USA, Itálie a Slovinsko.

Lidé se často ptají, jak můžeme nabízet skvělé produkty a přitom udržovat tak nízké ceny. Je to proto, že společnost Primark řídíme trochu jinak než ostatní podniky. Máme velmi málo reklamy, takže od nás neuvidíte žádné nákladné televizní kampaně. Prodáváme pouze v našich kamenných prodejnách – nemáme online prodej a tedy ani síť doručovacích služeb. Vždy šetříme i na detailech – jako jsou ramínka a cenovky – abychom měli co nejnižší náklady. Tyto úspory tak můžeme přenést přímo na zákazníky v podobě nižších cen. A přestože se snažíme udržet naše ceny co nejnižší, nikdy neděláme kompromisy v očekávaných standardech.

Nám i našim zákazníkům záleží na tom, aby naše výrobky byly vyráběny v továrnách, kde jsou respektována práva zaměstnanců a životní prostředí. Nevlastníme žádnou továrnu – odebíráme zboží z výrobních závodů našich dodavatelů, stejně jako mnoho dalších světových maloobchodních značek. Proto jsme vytvořili tým více než 110 odborníků na etiku a environmentální udržitelnost, kteří pracují v našich klíčových dodavatelských zemích a dohlížejí na to, aby továrny, z nichž získáváme produkty, splňovaly náš přísný kodex chování založený na standardech Mezinárodní organizace práce OSN. Tento kodex se týká všech oblastí, od pracovních podmínek po mzdy.

O Primark Cares

Iniciativa Primark Cares je jasným a závazným prohlášením našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a dodavatelům, že z pozice velkého řetězce bereme svou odpovědnost vážně. Jde o připomínku toho, že neustále investujeme do způsobů, jak podpořit lidi, kteří vyrábějí naše oblečení, a jak chránit životní prostředí. Štítek Primark Cares najdete v našich prodejnách na mnoha různých produktech. Další informace o naší práci si můžete přečíst na našich webových stránkách v sekcích „Lidé“ a „Planeta“ – <https://corporate.primark.com/cs-cz>

O CottonConnect

Společnost CottonConnect byla založena v roce 2009 s cílem propagovat tržně orientovaný přístup, který poskytuje maloobchodníkům, značkám i zemědělcům příležitosti k současnému rozšiřování ekonomických příležitostí, snižování chudoby a ochraně životního prostředí. Další informace najdete na www.cottonconnect.org

2023 © Primark Stores Limited