primark.com
Logo Primark
Primark

Zprávy o společnosti

International Accord in Pakistan

A Primark spokesperson said: “We welcome the expansion of the International Accord into Pakistan to help promote decent and safe workplaces for workers. This move complements our own Structural Integrity Programme, which we have had in place in Pakistan since 2015, alongside our experienced team working on the ground who oversee the local implementation of our Ethical Trade and Environmental Sustainability programme.”

„Vítáme rozšíření Mezinárodní dohody do Pákistánu, která pomáhá prosazovat důstojná a bezpečná pracoviště pro zaměstnance. Tento krok doplňuje náš vlastní program strukturální integrity (Structural Integrity Programme), který v Pákistánu realizujeme od roku 2015. Náš zkušený tým pracuje přímo na místě a dohlíží na realizaci našeho vlastního programu etického obchodu a environmentální udržitelnosti,“ uvedl mluvčí společnosti Primark.

Další informace:

  • Společnost Primark byla jedním z prvních signatářů Dohody o požární a stavební bezpečnosti v Bangladéši z roku 2013 (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh 2013) nyní známé jako Mezinárodní dohoda.

  • V současné době máme v Pákistánu 22 schválených dodavatelských podniků.

  • V Bangladéši, Pákistánu, Kambodži a Myanmaru funguje náš vlastní program strukturální integrity (Structural Integrity Programme), v jehož rámci tak podniky schválené společností Primark podléhají komplexním kontrolám strukturální integrity.

  • Naše audity etického obchodu, které probíhají nejméně jednou ročně, nám poskytují podrobný přehled o pracovních podmínkách ve firmách, včetně posudků požárních a elektrických zabezpečení.

  • Další informace o tom, jak pracujeme na zavádění ochrany práv a dobrých životních podmínek pracovníků v podnicích našich dodavatelů, naleznete zde.

2023 © Primark Stores Limited